Rota Palagruzona

Tradicionalna regata Komiža - Palagruža

Na inicijativu kulturne ustanove Ars Halieutica iz Komiže , te uz organizacijsku podršku grada Komiže i članova današnje Udruge Palagruza, obnovljena je 2009. ova povijesna regata promotivnom plovidbom od Komiže do otoka Brusnika, a 2010. održala se regata Komiža – Palagruža čiji je pobjednik bila falkuša „Comeza-Lisboa“ iz Komiže. 

Započeta je tako obnovljena Rota Palagruzona – festival mora koji se svake godine krajem lipnja održava u Komiži i na relaciji Komiža Palagruža s ciljem da se obnovi duh ove jedinstvene povijesne regate i spasi od zaborava maritmna tradicija koja je trajala stoljećima da bi krajem 20. stoljeća bila zaboravljena.

 

ROTA PALAGRUZONA kulturni je događaj koji obnovom tisućugodišnje tradicije komiških ribara čuva kolektivnu memoriju i omogućuje kulturno naslijeđe za budućnost. 

Ideja Projekta temelji se na spoznaji o zanemarenoj komponenti nacionalne kulture u Hrvatskoj, a to je maritimna kultura. Iskustvo Falkuše iniciralo je duž hrvatske obale pokret obnove tradicionalnih brodova od Rovinja do Dubrovnika te je već 2008. bilo moguće da Ars Halieutica na svjetskom festivalu mora u Brestu organizira prezentaciju cijele flote od deset rekonstruiranih povijesnih brodova. Iz tog iskustva pokrenuta je  ideja obnove regate od Komiže do Palagruže, najstarije povijesne regate u Europi.

Rekonstrukcija najstarijeg tipa ribarskog broda na Mediteranu obuhvatila je kompleksno istraživanje svih vidova materijalne i nematerijalne baštine: brodogradnja, navigacija, tradicionalna meteorologija, tradicionalni ribolov i konzervacija ribe, običaji, jezik, leksik, toponimija, dijalekt, usmenu književnost, gastronomija pučinskih ribara. O tim područjima istraživački tim objavio  je preko 100 znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim publikacijama. 

Da  bi se stvorili preduvjeti za organizaciju zahtjevne regate kao što je Rota Palagruzona, bilo je nužno uključiti lokalnu zajednicu i lokalno stanovništvo , tek tada su stvoreni uvjeti za rekonstrukciju najzahtjevnije jadranske regate povijesnih brodova ROTA PALAGRUZONA.

Festival mora Rota Palagruzona od 2012. godine obogaćen je raznim događanjima , te je na inicijativu Udruge Palagruza pokrenut program radionica za mlade pod nazivom Barake Palagruzona, cilj radionica je educirati mlade za primjenu tradicionalnih alta, zanata i običaja vezanih uz more i priobalje kako bi se stvorili preduvjeti za samoodrživost Rote Palagruzone. 

U okviru radionica za mlade providi se škola izrade tradicionalnih ribarskih alata, škola tradicionalnog jedrenja i škola tradicionalane brodogradnje, pored ovog mladi se educiraju za pripremu tardicionalnh jela.

Također na inicijativu Urduge Palagruza koja je zadužena za logistiku regate u organizaciju regate su uključeni i lokalni poduzetnici, te je tako 2013. godine  po prvi put bilo omogućeno svim zainteresiranim da sudjeluju kao gosti u ovom jedinstvenom i veličanstvenom događaju.