Rota Palagruzona

Tradicionalna regata Komiža - Palagruža

BARAKE PALAGRUZONE

 

 

Radionice za očuvanje tradicionalnih alata, zanata i običaja

U vremenu u kojem danas živimo sa brzim ritmom življenja uz veliku primjenu suvremenih tehničkih pomagala i dostignuća svaki dan potiskujemo i zaboravljamo naše tradicionalne vrijednosti, koje su naše najveće bogatstvo, a među njima prvo mjesto zauzima čovjek, zatim njegovo znanje, a sve zajedno uobličeno u nešto što nazivamo običaji ili kulturna baština.

Udruga Palagruza osnovana je s ciljem njegovanja tradicionalnih alata, zanata i običaja, te je u tu svrhupokrenula niz manjih projekata za edukaciju mladih kroz poznavanje tradicionalnih vještina, te je utemeljila radnionice za mlade pod nazivom „Barake Palagruzone“ koje se odvijaju u okviru „Dona Svetega Mikule“ i u okviru tradicionalne regate „Rota Palagruzona“. Barake Palagruzone su  pokrenute u Komiži s ciljem da se mladi zainteresiraju i educiraju za tradicionalne vrijednosti te da ih nastave njegovati i prenositi na buduće naraštaje.

Barake se bili drveni objekti koji su se gradili radi potrebe soljena ribe, spremanja ribarskih alata i to je bilo mijesto gdje se znanje prenosilo sa starijih na mlađe naraštaje, na Palagruzi bi se u barakama solila riba u drvene bačve-barila, popravljalo bi se ribarske alate, prepričavalo facende ili događaje iz života Komiških ribara i stanovnika, kuhala tradicionalna jela i prenosilo znanje na mladi naraštaj kako bi se očuvala tradicija.

Komiža je oduvijek bila prepoznata po bogatoj maritimnoj tradiciji, što se posebice odnosilo ribarstvo i preradu ribe kao što su srdele. Komiški ribari su zasigurno pučinski ribari  s najbogatijim iskustvom i znanjem vezanim uz maritminu kulturu na Jadranu.

Za navedeno maritimno bogastvo su bile ključne tri stvari:

pučinsko ribolovno područje Palagruže

brod ili ofalkono gajeta poznata kao falkuša

ljudski potencijal tj. znanje koje se učilo na gajeti i prenosilo se generacijama

Dolaskom suvremenih dostignuća bogata maritimna baština lagano izumire, a drvenu gajetu smjenjuju plastične brodice, jedra i vesla smjenjuju brodski motori, a bogato iskustvo navigacije istiskuju GPS i suvremena navigacijska sredstva.